ติดต่อเรา

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 66 (0) 2239-2200
คลิกดูแผนที่ใน GOOGLE MAP